صفحهٔ اصلي
اطلاعیه‌های آموزش دانشگاه
راهنمای ورود به كلاس های ترم مهر ۱۴۰۰

با توجه به بخشنامه سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی ، شروع كلاس های ترم مهر ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ از ۲۷ شهریور ماه خواهد بود. 

تمامی كلاس ها در سامانه وادانا به آدرس http://vadana06.iauec.ac.ir  برگزار می شود

اساتید:
نام كاربری: به جای xxx كد ملی (xxx@edu)
رمز ورود : به جای xxx كد ملی (xxxx)دانشجویان ورودی  ۹۹ و بعد از آن:
نام كاربری: شماره دانشجویی ۱۴ رقمی
رمز ورود : شماره دانشجویی ۱۴ رقمی


دانشجویان ورودی قبل ۹۹:
نام كاربری: به جای xxx شماره دانشجویی در سامانه رسا (127xxx)
رمز ورود : به جای xxx شماره دانشجویی در سامانه رسا (127xxx)


نكته: دانشجویان گرامی در اولین ورود می بایست فرم نظرسنجی را تكمیل و به ۱۱ سوال آن پاسخ دهید
1 منبع: