صفحهٔ اصلي
اطلاعیه‌های مهم
قابل توجه اعضای محترم هیأت‌علمی


در راستای كاهش مراجعه و تسهیل در امر صدور معرفی‌نامه به اعضای محترم هیأت‌علمی با وضعیت استخدامی رسمی-قطعی، رسمی-آزمایشی و پیمانی با حداقل دو سال سابقه‌ خدمت پیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی كه صلاحیت علمی و عمومی ایشان مورد تأیید هیأت مركزی جذب قرار گرفته است، مقرر شد، این اعضا برای انجام امور مربوط به انتقال فرزندان‌شان، مدارك زیر را به واحد دانشگاهی محل خدمت خود ارائه داده تا پس از ارسال به سازمان و بررسی، نتیجه به واحد دانشگاهی محل خدمت اعلام شود.

مدارك مورد نیاز:
1- آخرین حكم كارگزینی عضو هیأت‌علمی واجد شرایط فوق‌الذكر مربوط به سال جاری
2- تصویر تمام صفحات شناسنامه عضو هیأت‌علمی و فرزند ایشان
3- كارنامه قبولی فرزند عضو هیأت‌علمی كه دانشگاه محل قبولی، گروه آموزشی و كدملی قبولی در آن درج شده باشد. /ه.د

1 منبع: