صفحهٔ اصلي
اطلاعیه‌های مهم
راهنمای ثبت نام ورودی های 99

راهنمای ثبت نام ورودی های 99: 

1- اخذ كارنامه قبولی و شماره دانشجویی موقت از سامانه azmoon.org
2- مراجه به سامانه آموزشیار edu.iau.ac.ir و تكمیل فرمها و بارگزاری مدارك مورد نیاز
3- مراجعه به ادارات پست و احراز هویت و ارسال مدارك به دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
4- بررسی مدارك ارسال توسط دانشگاه و تخصیص شماره دانشجویی قطعی در صورت عدم نقص در مدارك
5- مراجعه دانشجویان مشمول به پلیس+10 و اخذ معافیت تحصیلی (با استفاده از پرینت پذیرش قطعی)
6- مراجعه به سامانه stdn.iau.ac.ir/student و پرداخت شهریه ثابت
7- انتخاب واحد توسط گروه
8- مراجعه به سامانه وادانا جهت حضور در كلاس مجازی
9- مراجعه به سامانه آموزشیار جهت تقسیط شهریه متغیر و اخذ تاییدیه انتخاب واحد
1 منبع: