صفحهٔ اصلي
آخرين اطلاعيه‌های امور آموزش و برنامه‌ريزی
پرداخت‌های الكترونیكی شما

👈 برای بررسی «پرداخت‌های الكترونیكی» خود می‌توانید از «حوزهٔ مشترك»، منوی «پرداخت‌های الكترونیكی شما»  را انتخاب كنید:👈 مطابق تصویر فوق تمام پرداخت‌های الكترونیكی شما در سامانهٔ رسا قابل ملاحظه است.

🔴 در مورد پرداخت‌های ناموفق اخیر خود، می‌توانید از دگمهٔ «بررسی مجدد» استفاده كرده و پیام مربوطه را مشاهده نمایید.