صفحهٔ اصلي
آخرين اطلاعيه‌های امور آموزش و برنامه‌ريزی
روندنمای تحصیلی دانشجویان


✅ دانشجویان گرامی؛ از ویژگی‌های سامانهٔ رسا ارائهٔ «روندنمای تحصیلی» برای شما است.

👈 روندنمای تحصیلی بر اساس رشته و دورهٔ تحصیلی شما، درس‌ها را در جدول‌های جداگانه به‌گونه‌ای نمایش می‌دهد تا به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود:

- انتخاب و گذراندن كدام درس و در چه نیم‌سالی برای شما بهتر است
- كدام درس را و در چه نیم‌سالی گذرانده‌اید
- پیش‌نیاز برای كدام درس‌ها رعایت نشده است
- هم‌نیاز برای كدام درس‌ها رعایت نشده است
- هر درس عمومی را بهتر است در كدام نیم‌سال و از چه دسته‌ای انتخاب نموده و بگذرانید
- كدام درس‌ها را گذرانده‌اید ولی هنوز نمرهٔ آن‌ها ثبت نشده است
- در مجموع چند واحد و چند درس را با موفقیت گذرانده‌اید
- وضعیت روند پیشرفت تحصیل، در زمان مشاهدهٔ روندنما چند درصد است
- كارشناس گروه آموزشی شما در حال حاضر كیست
- مدیر گروه آموزشی شما در حال حاضر كیست
- آیا كارشناس گروه آموزشی توصیهٔ خاصی برای شما دارد (در صورتی‌كه كارشناس گروه آموزشی، توصیهٔ خاصی برای شما داشته باشد، در انتهای روندنمای تحصیلی شما نمایش داده می‌شود)

موارد فوق به‌صورت روشن و تقریباً در یك نگاه، در «صفحهٔ روندنمای تحصیلی» در اختیار شما است.

👈 در سامانهٔ رسا، روندنمای تحصیلی خود را در منوی «برنامه‌ریزی آموزش» ملاحظه نمایید.

🔺برای این‌كه سامانهٔ رسا بتواند اطلاعات فوق را در اختیار شما قرار دهد، لازم است اطلاعات پایه‌ای متناسب با رشته و دورهٔ تحصیلی شما توسط كارشناس گروه آموزش در سامانه ثبت شود؛ بنابراین اگر روندنمای تحصیلی شما ارائه نشده است، لطفاً به كارشناس گروه آموزشی خود مراجعه فرمایید.