صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی رتبه 71 جهان و رتبه اول ایران را در تولیدات علمی سال 2020 كسب كرد


مدیركل امور كتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه رتبه 71 جهان و رتبه اول ایران را در تولیدات علمی سال 2020 كسب كرد. 

دكتر علی جهان مدیركل امور كتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آخرین ویرایش اینسایت (Incites) گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به تعداد مستندات علمی وب آو ساینس سال 2020 ، رتبه 71 بین المللی و رتبه اول ملی را كسب كرده است.

دكتر جهان افزود: اینسایت یكی از پایگاه های اصلی وب آو ساینس است كه به صورت تخصصی به حوزه علم سنجی و شاخص های آن می پردازد. در این پایگاه می توان خروجی های پژوهشی پژوهشگران، دانشگاه ها و كشورها را رصد كرد و رتبه و سطح پژوهش های انجام شده در سطح ایران و جهان را بررسی و مقایسه كرد.

وی اظهار داشت: در آخرین ویرایش اینسایت در 7 مهر 1399 (28 سپتامبر 2020) دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به تعداد تولیدات علمی در سال 2020 در جایگاه 71 بین المللی قرار گرفت. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به تعداد تولیدات علمی و تعداد استنادات و سایر شاخص های علم سنجی در سطح كشور رتبه نخست را كسب كرد.

مدیركل امور كتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان كرد: دانشگاه آزاد اسلامی با 6485 مقاله علمی در سال 2020، 16.21 درصد پژوهش های علمی سال 2020 ایران را عهده دار است. همچنین 17.92درصد استنادات به تولیدات علمی كشور، 21.63 درصد مقالات پراستناد كشور و 22.58 درصد مقالات داغ و 14.34 درصد همكاری های بین المللی كشور را داراست.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی