صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
رشته‌ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره‌های دكتری سال ۱۴۰۰ اعلام شد


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام رشته‌ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره‌های دكتری (Ph.D) سال ۱۴۰۰ اعلام شد. 

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اعلام رشته‌ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره‌های دكتری (Ph.D) سال ۱۴۰۰ اعلام شد.

ضمن اعلام رشته‌ها، مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یك از مجموعه‌های امتحانی آزمون ورودی مقطع دكتری (Ph. D) سال ۱۴۰۰ به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام و شركت در این آزمون می‌رساند، پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۰ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تكمیلی در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی» مصوب ۹۴/۱۲/۱۸ مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین آیین‌نامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تكمیلی» و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پذیرش آزمون مذكور كه در زمان ثبت‌نام (آذرماه سال ۱۳۹۹) توسط این سازمان منتشر می‌شود، صورت خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است بر اساس قانون فوق و مصوبه جلسه ۱۳ مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تكمیلی از آزمون دكتری سال ۱۴۰۰ به بعد میزان تأثیر هر یك از مولفه‌ها در سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دكتری ناپیوسته بر حسب هر یك از شیوه‌های «آموزشی-پژوهشی» و «پژوهش‌محور» به شرح زیر است:

الف – دكتری آموزشی-پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دكتری ناپیوسته آموزشی-پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

۱– آزمون متمركز (۴۰ درصد)

۲– سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳– مصاحبه علمی و سنجش عملی (۴۰ درصد)

ب – دكتری پژوهش‌محور: سنجش و پذیرش برای دوره دكتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

۱– آزمون متمركز (۳۰ درصد)

۲– سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳– مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد)

۴– تهیه طرح‌واره (۲۰ درصد)

اجرای مرحله اول (آزمون متمركز) توسط سازمان سنجش آموزش كشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و… توسط دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

مواد آزمون متمركز دكتری (Ph.D) سال ۱۴۰۰

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تكمیلی مواد آزمون متمركز دكتری (Ph.D) سال ۱۴۰۰ به شرح زیر خواهد بود:

الف) آزمون زبان با ضریب (۱)

ب) آزمون استعداد تحصیلی با ضریب (۱)

ج) آزمون دروس تخصصی در سطح كارشناسی یا كارشناسی ارشد با ضریب (۴)

سنجش و پذیرش برای تمامی دوره‌ها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پردیس‌های خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی و… بر اساس قانون فوق و آیین‌نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت.

سایر شرایط و ضوابط

۱- همه دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع كارشناسی ارشد و دكتری حرفه‌ای می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی در آزمون ورودی شركت كنند.

۲- دارندگان مدرك معادل دوره كارشناسی ارشد در صورتی كه مشمول آیین‌نامه شماره ۷۷۶۳۳/۲ مورخ ۹۲/۰۵/۲۸ كه توسط معاون آموزشی وزارت متبوع ابلاغ شده، باشند می‌توانند در آزمون شركت كنند.

۳- مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می‌توانند پذیرش به عمل آورند كه حداكثر تا ۳۱ شهریورماه همان سال (سال ۱۴۰۰) فارغ‌‍التحصیل شوند. تاریخ فارغ‌التحصیلی برای داوطلبانی كه شروع تحصیل آنان در صورت وجود ظرفیت نیمسال دوم است، ۳۰ بهمن ماه همان سال (سال ۱۴۰۰) خواهد بود.

۴- پذیرفته شدگان قطعی (نهایی) روزانه سال ۱۳۹۹ چه در دانشگاه قبولی ثبت‌نام كرده و چه ثبت‌نام نكرده باشند اجازه شركت در آزمون سال ۱۴۰۰ را ندارند و یك سال محروم از آزمون هستند.

تبصره: دانشجویان دوره روزانه آزمون دكتری سال ۱۳۹۸ و ماقبل در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شركت در آزمون، باید تا پایان آخرین روز ثبت‌نام آزمون دكتری سال ۱۴۰۰، از تحصیل انصراف قطعی حاصل كنند. بدیهی است در صورت ‌عدم انصراف قطعی از تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در زمان مقرر، در صورت قبولی در آزمون دكتری سال ۱۴۰۰، قبولی آنان در آزمون لغو و هیچگونه اقدامی نسبت به درخواست آنان، امكان‌پذیر نخواهد بود.

۶- با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۳۶ مورخ ۹۹/۰۵/۲۸ دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های غیرروزانه دكتری (به شرط نداشتن مشكل نظام وظیفه برای برادران) می‌توانند بدون انصراف از تحصیل، در آزمون دكتری سال ۱۴۰۰ ثبت نام و شركت كنند. بدیهی است این داوطلبان در صورت قبولی باید انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه جدید محل تحصیل ارائه دهند.

۷- سایر شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودی دكتری نیمه متمركز سال ۱۴۰۰ اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی