صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
بزرگترین شبكه هوشمند اطلاعات دانش راهبردی مدیریت دانشگاهی كشور در دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد شده است
رئیس مركز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی:


رئیس مركز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی گفت: بزرگترین شبكه هوشمند اطلاعات دانش راهبردی مدیریت دانشگاهی كشور در تمامی حوزه­‌های آموزش، پرورش، پژوهشی و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد شده است. 

دكتر بهروز طهماسب كاظمی مشاور رئیس دانشگاه در برنامه‌­ریزی راهبردی و رئیس مركز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تحولات گسترده­ و جهاد گونه­‌ای در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد رخ داده است.

وی با مرور اقدامات صورت گرفته در طی دو سال اخیر، اظهار داشت: مدیریت هوشمند داده‌­ها، اطلاعات راهبردی دانشگاه در حوزه‌­های مختلف به عنوان مبنای همه تصمیم‌­گیری­‌های راهبردی دانشگاه اولویت اول ریاست دانشگاه بوده كه بحمدالله در آینده نزدیك شبكه اطلاعات و داده­‌های آموزشی، پژوهشی و مدیریت فناوری، نوآوری و سایر زیرنظام‌­های اطلاعاتی مرتبط در دانشگاه به صورت یك شبكه گسترده مدیریت راهبردی دانش در دانشگاه تكمیل خواهد شد.

دكتر طهماسب كاظمی ادامه داد: به حول و قوه الهی در آینده بسیار نزدیك شبكه هوشمند داده­‌های آموزشی، مالی و سامانه‌­های مرتبط با آن در دانشگاه رونمایی شده و با هدایت نظارت مستقیم رئیس دانشگاه، بزرگترین شبكه یكپارچه و هماهنگ داده­‌های آموزشی دانشگاه‌های كشور به بهره برداری خواهد رسید. با راه اندازی این شبكه هوشمند، بسیاری از خدمات آموزش در كوتاه­ترین زمان ممكن ارائه خواهد شد. علاوه بر این، بالغ بر چند میلیون مكاتبه در هر سال بین واحدهای دانشگاه كاهش خواهد یافت و هزینه‌­های خدمات آموزشی دانشگاه به شكل قابل توجهی كم خواهد شد. برنامه­‌ریزی آموزشی دانشگاه منسجم­‌ترین و هدفمندتر انجام خواهد شد.

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی