صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
جزئیات برگزاری امتحان مجدد برای دانشجویان غیرپزشكی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد


دستورالعمل اجرایی برگزاری "امتحان مجدد تا سقف 6 واحد" در سال تحصیلی 1400-1399 برای دانشجویان غیرپزشكی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد. 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دكتر جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و دكتر عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی طی دستورالعملی جزئیات برگزاری "امتحان مجدد تا سقف 6 واحد" در سال تحصیلی 1400-1399 برای دانشجویان غیرپزشكی را اعلام كردند.

بر اساس این دستورالعمل دانشجویانی كه در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398 در كلاسهای مجازی شركت كرده و در برخی از درس/دروس در دوره های كاردانی و كارشناسی نمرات كمتر از 12 و در دوره های تحصیلات تكمیلی نمره كمتر از 14 كسب كرده باشند، می توانند یك بار تا سقف 3 درس (حداكثر 6 واحد) تا پایان سال تحصیلی 1400-1399 مازاد بر واحدهای انتخابی و بدون پرداخت شهریه در امتحانات پایان نیمسال شركت كرده و نمره خود را جبران كنند.

همچنین نمرات درس/دروس اخذ شده (براساس بخشنامه فاصله گذاری اجتماعی) در كارنامه نیمسال دوم 99-98 ثبت می شود. بدیهی است نمرات مربوط به هر درس در كارنامه درج شده و بالاترین نمره ملاك عمل قرار می گیرد.

براساس بندهای این دستورالعمل در صورتی كه نمرات درس/دروس مساوی باشند، فقط یكی از نمرات مدنظر قرار می گیرد.

این دستورالعمل مشمول دانشجویان اخراج آموزشی قطعی و مشمولانی كه مدت مجاز ادامه تحصیل آنان به اتمام رسیده قرار نمی گیرد.

دانشجویان دوره دكتری تخصصی مشمول این دستورالعمل، حائز شرایط لازم برای اخذ آزمون جامع نیستند.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی