صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
انتخاب رشته تكمیل ظرفیت كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد


  انتخاب رشته تكمیل ظرفیت كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا سه شنبه 28 آبان تمدید شد. 

   انتخاب رشته تكمیل ظرفیت كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت 24 سه شنبه 28 آبان ماه تمدید شد.

   داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسی ارشد كه براساس كارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش كشور مجاز به انتخاب رشته شده اند (اعم از پذیرفته شدگان یا مردودین اعلام نتیجه قبلی این مقطع و یا افرادی كه در مرحله قبل انتخاب رشته نكرده اند) به منظور شركت در این مرحله از تكمیل ظرفیت و انتخاب رشته/ محل در دانشگاه آزاد اسلامی می توانند با مراجعه به سامانه http://azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام نكنند.

   داوطلبان به منظور انتخاب رشته در این مقطع لازم است كارت اعتباری ثبت نام را از سامانه مذكور خریداری نمایند. ضمناً آن دسته از داوطلبانی كه علاوه بر كد رشته امتحانی اصلی در كد رشته امتحانی دوم (شناور) نیز مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند، رشته/ محل های متناظر كد رشته امتحانی دوم خود را نیز در میان یكصد رشته/محل انتخابی خود منظور كنند. ویرایش رشته/ محل های انتخابی تا پایان مهلت انتخاب رشته امكان پذیر بوده و داوطلبان بدین منظور نیازی به تهیه كارت اعتباری مجدد ندارند.

  نتایج انتخاب رشته این مرحله تا پایان هفته اول آذر ماه اعلام خواهد شد. 

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی