صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
تمدید انتخاب رشته داوطلبان آزمون كارشناسی ارشد سال 1400 دانشگاه آزاد اسلامی


انتخاب رشته داوطلبان آزمون كارشناسی ارشد سال 1400 دانشگاه آزاد اسلامی تا روز جمعه 26 شهریور ماه تمدید شد. 

به گزارش روابط عمومی مركز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی آن دسته از داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسی ارشد سال 1400 كه براساس كارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش كشور مجاز به انتخاب رشته شده اند و علاقه مند به انتخاب رشته/محل های دایر در دانشگاه آزاد اسلامی می باشند می توانند با استفاده از كد دسترسی انتخاب رشته مندرج در ذیل كارنامه سازمان تا ساعت 24 روز جمعه 26 شهریور با مراجعه به سامانه ثبت نام الكترونیكی مركز سنجش ،پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. 

به داوطلبان توصیه می شود، ابتدا دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت و پس از مطالعه و كسب آگاهی ، نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. 

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته/محل، كد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ نمایند. 

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی