صفحهٔ اصلي
آشنايي با كانون قرآن وعترت
اهداف كانون قرآن وعترت
عملكرد كانون قران و عترت
خبرهاي كانون قران و عترت
موفقیت كانون قرآن و عترت (ع) واحد در «پانزدهمین جشنواره‌ی تئاتر هنر و ادبیات دینی»
دانشجوی عضو كانون قرآن و عترت دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در پانزدهمین جشنواره‌ی تئاتر هنر و ادبیات دینی كه به میزبانی اراك برگزار شد، موفقیت آفرید.
موفقیت كانون  قرآن و عترت (ع) واحد در «پانزدهمین جشنواره‌ی تئاتر هنر و ادبیات دینی»

   دانشجوی عضو كانون قرآن و عترت دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در پانزدهمین جشنواره‌ی تئاتر هنر و ادبیات دینی كه به میزبانی اراك برگزار شد، موفقیت آفرید.

   محمدحسن شمس‌آبادی كه با كارگردانی نمایش «هنگامه‌ای كه آسمان شكافت» در این جشنواره شركت كرده بود، موفق شد مقام سوم بخش «طراحی صحنه»، مقام سوم بخش «بازیگری» و تقدیر بخش «كارگردانی» را به خود اختصاص دهد.

   یكی از كارشناسان پانزدهمین جشنواره‌ی تئاتر هنر و ادبیات دینی در باره‌ی نمایش «هنگامه‌ای كه آسمان شكافت» گفت: در آغاز این نمایش، با توده‌ای از آتش مواجه می‌شویم كه اطراف بازیگر را فرا گرفته است و این می‌تواند آغازگر خوبی برای اجرای نمایشنامه‌هایی از این دست باشد، بالاخص آن‌كه قرار است با مكانی روبرو شویم كه تداعی‌گر واقعه‌ی كربلاست و این امر، حس نامطلوب اوضاع را تا حدی به مخاطب خود القاء می‌كند و موجب می‌شود تا علاوه بر این‌كه برداشت سمعی از روایتی تك‌گفتار داشته باشیم، در ابتدا ارتباط هم‌گونی هم در وجه بصری و تصویرسازی اثر ببینیم. /ه.د