صفحهٔ اصلي
آشنايي با كانون قرآن وعترت
اهداف كانون قرآن وعترت
عملكرد كانون قران و عترت
خبرهای كانون قرآن و عترت
برگزاری همايش و گردهمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر

   همايش و گردهمايي دانشجويان شاهد وايثارگر در روز چهارشنبه 4 مهرماه 86 مصادف با 15 ماه مبارك رمضان سالروز ميلاد پر بركت كريم اهل بيت حضرت امام حسن مجتبي (ع) به همراه ضيافت افطاري در طبقه فوقاني سلف سرويس مجتمع فني مهندسي برگزار مي شود دراين همايش به دانشجويان ورودي جديد 86 شاهد وايثارگر هديه ورود وهديه فرهنگي اهداء خواهد شد.بعد از صرف افطاري جلسه اساتيد مشاور در سالن كنفارنس مركزي برگزار خواهد شد.همايش و گردهمايي دانشجويان شاهد وايثارگر در روز چهارشنبه 4 مهرماه 86 مصادف با 15 ماه مبارك رمضان سالروز ميلاد پر بركت كريم اهل بيت حضرت امام حسن مجتبي (ع) به همراه ضيافت افطاري در طبقه فوقاني سلف سرويس مجتمع فني مهندسي برگزار مي شود دراين همايش به دانشجويان ورودي جديد 86 شاهد وايثارگر هديه ورود وهديه فرهنگي اهداء خواهد شد.بعد از صرف افطاري جلسه اساتيد مشاور در سالن كنفارنس مركزي برگزار خواهد شد.همايش و گردهمايي دانشجويان شاهد وايثارگر در روز چهارشنبه 4 مهرماه 86 مصادف با 15 ماه مبارك رمضان سالروز ميلاد پر بركت كريم اهل بيت حضرت امام حسن مجتبي (ع) به همراه ضيافت افطاري در طبقه فوقاني سلف سرويس مجتمع فني مهندسي برگزار مي شود دراين همايش به دانشجويان ورودي جديد 86 شاهد وايثارگر هديه ورود وهديه فرهنگي اهداء خواهد شد.بعد از صرف افطاري جلسه اساتيد مشاور در سالن كنفارنس مركزي برگزار خواهد شد.