صفحهٔ اصلي
اطلاعیه‌های روابط عمومی
فراخوان نظرسنجی الكترونیكی سنجش میزان رضایت از خدمات شركت آب


   شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی به‌منظور آگاهی از نظرات پژوهشگران و استفاده از پیشنهادات ایشان برای بهبود عملكرد و تعالی سازمان، فرم پرسشنامه‌ی الكترونیكی طراحی نموده كه نتایج آن، هر سال بررسی و اعمال می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند به منظور ارزیابی عملكرد، شناسایی نقات قوت و ضعف و ارائه هر چه بهتر و بیشتر خدمات، نظرات خود را با مراجعه به لینك 
http://wsakhr.ir/scientific و تكمیل فرم الكترونیكی مربوطه، مطرح كنند. /ه.د

1 منبع: