صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
جزئیات پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقاطع كاردانی ناپیوسته و كارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی


جزئیات پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقاطع كاردانی ناپیوسته و كارشناسی پیوسته نیمسال اول 1400-1399 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

دكتر بهروز طهماسب كاظمی رئیس مركز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آغاز زمان ثبت نام و انتخاب رشته مقاطع كاردانی ناپیوسته و كارشناسی پیوسته از روز یكشنبه 5 مرداد جاری، گفت: ثبت نام و انتخاب رشته در این مرحله به منظور پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد. داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه این مركز به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و كسب آگاهی های كامل درخصوص انتخاب رشته، در صورت تمایل و داشتن شرایط بعد از تهیه كارت اعتباری، نسبت به ثبت نام در 20 رشته محل از یك مجموعه و یك نظام آموزشی از میان رشته شهرهای ارائه شده در سامانه اقدام كنند.

به گفته رئیس مركز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی نظر به اینكه گزینش دانشجو در این مرحله براساس سوابق تحصیلی(معدل دیپلم) صورت خواهد گرفت، لذا اخذ دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 حداكثر تا تاریخ 99/06/31 و یا دارا بودن مدرك پیش دانشگاهی و یا اخذ مدرك پیش دانشگاهی حداكثر تا تاریخ 99/06/31 و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرك كاردانی برای كلیه داوطلبان الزامی است. بدین منظور لازم است داوطلبان معدل كل و یا معدل كتبی خود را به صورت صحیح در فرم ثبت نام درج كنند.

دكتر كاظمی گفت: داوطلبان دیپلم فنی و حرفه ای و یا كاردانش نظام آموزشی جدید 3-3-6 و دیپلمه های فنی و حرفه ای و كاردانش نظام قدیم هنرستان كه دارای مدرك پیش دانشگاهی و یا كاردانی می باشند و فاقد معدل كتبی دیپلم هستند، باید معدل كل دیپلم متوسطه خود را عیناً در فرم ثبت نام درج كنند.

وی با توصیه به داوطلبان گفت: از آنجایی كه پذیرش داوطلبان صرفاً براساس سوابق تحصیلی(معدل كتبی دیپلم) صورت می ­پذیرد و نظر به اینكه دروس امتحانی داوطلبان دیپلمه با توجه به نوع دیپلم آنان (ریاضی، تجربی و انسانی و...) متفاوت است، لذا چنانچه نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی كه متقاضی آن می شود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل كتبی متفاوت خواهد بود كه داوطلبان می توانند در این خصوص جدول ضریب تاثیر معدل در دفترچه راهنما را مطالعه كنند.

رئیس مركز سنجش و پذیرش خاطرنشان كرد: داوطلبان لازم است معدل كتبی دیپلم خود را دقیقاً مطابق معدل مندرج در مدرك فارغ التحصیلی درج نمایند، چرا كه در صورت مغایرت اعلامی با معدل مندرج در مدرك فارغ التحصیلی از ثبت نام و ادامه تحصیل فرد جلوگیری خواهد شد و قبولی آنها لغو می گردد. مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام برای هر رشته تحصیلی به عهده داوطلب می باشد و موضوع خلاف یا عدم رعایت ضوابط و شرایط (سهوی یا عمدی) حتی پس از قبولی فرد در این مرحله پذیرش و یا هر مرحله از تحصیل مشخص شود قبولی وی در دانشگاه ((كان لم یكن تلقی)) و از ادامه تحصیل او ممانعت به عمل می آید.

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی