صفحهٔ اصلي
آدرس دبيرخانه همايش
ارسال مقالات
ثبت‌نام در همايش
فراخوان همايش
فرم تقاضاي شركت در همايش
محورهاي همايش
خبرها
نامه‌ی سرگشاده به مدیر كل یونسكو
نامه‌ی سرگشاده‌ی اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا به مدیر كل یونسكو

سركار خانم ایرینا بوكووا، مدیر كل محترم سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسكو) ‫سفیران محترم و نمایندگان عالی در مقر یونسكو،‬ ‫عالیجنابان،‬

‫تصمیم تأسف انگیز و غیر قابل قبول مدیر كل محترم یونسكو مبنی بر كناره گیری از مراسم روز‬ ‫جهانی فلسفه در ایران، موجبات نگرانی شدید و حیرت جامعة علمی و فرهنگی به ویژه دانشگاهیان را‬ ‫فراهم آورده است. این نگرانی هنگامی شدیدتر می شود كه مدیر كل محترم در تصمیمی شتابزده و‬ ‫غیر قابل توجیه، با لغو یك طرفة تعهدات، اعتبار سازمان را تحت تأثیر فشارهای سیاسی و شانتاژهای‬ ‫رسانه ای به خطر انداخته است.‬
‫یونسكو به عنوان نهاد بین المللی آموزش و تربیت، باید الگوی بارز صداقت، شفافیت و عدالتجویی‬ ‫باشد. در غیر این صورت امیدی نیست به تأثیرگذاری فرهنگی- تربیتی نهادی كه از ویژگی های یك‬ ‫مربی و معلم مشفق برخوردار نیست. جای تأسف دارد كه علی رغم سفر معاون محترم مدیر كل‬ ‫یونسكو به ایران و انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری مراسم روز جهانی فلسفه در ایران، در‬ ‫تصمیمی سیاسی و ضد فرهنگی، مدیر كل محترم بدون دلیل موجه و اطلاع قبلی، حمایت یونسكو را‬ ‫از این مناسبت بین المللی دریغ نموده و با كلی گویی، ادعای بی اساسِ »فراهم نبودن شرایط لازم‬ ‫برای برگزاری یك كنفرانس بین المللی« را بهانة تصمیم خود قرار داده است.‬

‫عالیجنابان،‬
‫گفتمانِ برابر و دیالوگ، بنیان تمدن بشری و همگرایی فرهنگی است. تحریم فرهنگی و آپارتاید علمی،‬ ‫راه‪ ‬شناخت و تبادلِ دانش و فرهنگ را سد كرده و گره های فروبستة فرهنگ و تمدن جهان معاصر را‬ ‫پیچیده تر می كند. در شرایطی كه مداخله های زورمدارانة قدرت های بزرگ، پیشاپیش سازوكارهای‬ ‫نظام بین الملل را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه ساخته، این تصمیم یونسكو بی تردید ضربه‬ ‫جبران ناشدنی بر اعتبار و وجهة سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی‬ ‫ملل متحد یونسكو وارد خواهد نمود.‬
‫اتحادیة انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا با قدمت قریب به نیم قرن و به عنوان بزرگ ترین‬ ‫تشكل دانشجویان ایرانی و فارس زبان مسلمان به همراه پنجاه و هشت انجمن اسلامی عضو اتحادیه‬ ‫در سراسر اروپا، تصمیم مدیر كل محترم را در تعارض صریح با اصول بنیادین یونسكو قلمداد نموده‬ ‫و شدیداً محكوم می كند. اعضای اتحادیه و انجمن های عضو تقاضای لغو فوری این تصمیم را داشته‬ ‫و همراه با جامعة فرهنگی و دانشگاهی معترض، پیگیری جدی این مسأله را تا حصول نتیجة مطلوب،‬ ‫به عنوان اولویت فوری در دستور كار قرار می دهند.‬

‫با تقدیم احترامات فائقه و در انتظار واكنش های سازندة مدیر كل محترم و مسؤولان عالی یونسكو‬