صفحهٔ اصلي
جستجو
اطلاعيه هاي بسیج دانشجویی
خبرهاي بسیج دانشجویی
كارگاه دو روزه آموزشي مهدويت برگزار شد
به همت كانون مهدويت بسيج دانشجويي  كارگاه آموزشي مهدويت با عنوان مهدويت،انتظار،حركت با حضور استاد حاج آقا تنها برگزار شد.
اين كارگاه دو روزه كه از عصر پنج شنبه آغاز و تا عصر روز جمعه 18/2/88 ادامه داشت كه تعداد80 نفر از دانشجويان  در اين كارگاه آموزشي شركت داشتند.