صفحهٔ اصلي
جستجو
اطلاعيه هاي بسیج دانشجویی
خبرهاي بسیج دانشجویی
اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه اعضای فعال برگزار شد

به همت كانون فرهنگی و اردویی بسیج دانشجویی  اردوی زیارتی یك روزه به مشهد مقدس جمعه گذشته برگزار شد. در این اردو 35نفر از اعضای فعال خواهر بسیج دانشجویی شركت داشتند.