صفحهٔ اصلي
جستجو
اطلاعيه هاي بسیج دانشجویی
خبرهاي بسیج دانشجویی
اعلام برگزیدگان مسابقه كتاب خوانی ولایت
به گزارش كانون قرآن و عترت بسیج دانشجویی، برگزیدگان مسابقه كتاب خوانی ولایت بر گرفته از كتاب غدیر به شرح ذیل اعلام شد. ضمنا زمان اهداء جوایز به اطلاع خواهد رسید.
آقایان:
1-جاوید كمالی نیا
2-مرتضی رضایی
3-مرتضی وفادوست
4-مهدی گفتی رمضانعلی
خانم ها:
1-مریم رازقندی
2-فائزه محمدی ششتمد
3-فاطمه قائمی مقدم
4-آذر كارگرطزرق
5-الهه اسودی
6-راحله عباسی
7-سمیره كشاورز