صفحهٔ اصلي
معاونين
  قاسم قاسمی
 
سمت  معاون توسعه‌ی مدیریت و منابع
 
 
 
تلفن منزل: