صفحهٔ اصلي
مديران دانشگاه
  احمد حیدری
 
سمت  مدیر امور اداری و رئيس اداره‌ی طرح‌های عمرانی
 
 
 
تلفن منزل: