دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: حامدنیا، بتول ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان التزام به فریضه نماز با اضطراب مرگ و هوش معنوی در طلاب علوم دینی شهرستان سبزوار می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. بر این اسا ...


نویسنده: کلاته عربی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده: این تحقیق رابطه بین قدرت اجرایی مدیر عامل و عملکرد اجتماعی با نقش تعدیل گری استقلال هیات مدیره و دوره تصدی مدیرعامل مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌ها ...


نویسنده: مهرابادی، طیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
دانشجویان، پویاترین قشر هر جامعه ای را تشکیل می دهند و سلامت این قشر تا حد زیادی لازمه سلامت بسیاری از آحاد جامعه است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فضای سبز دانشگاه حکیم سبزواری ...


نویسنده: دریجانی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
قانونگذار برای اولین بار در سابقه تقنینی کیفری در ماده ?? قانون مجازات اسلامی مصوب ????/?/? کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با الحاقات و اصلاحات بعدی، مجازات‌های تعزیری را ...


نویسنده: امینی دوست، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۹
بیماری دیابت، یک اختلال متابولیسمی سوخت‌وساز در بدن می‌باشد و امروزه برای پیش‌بینی بیماری دیابت از روش های مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین استفاده می‌شود و به دلیل این‌که مجموع ...


نویسنده: عشقی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انگیزه درونی و اشتیاق تحصیلی با خلاقیت دانش آموزان مقطع متوسطه اول منطقه میانجلگه بود این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری ...


نویسنده: جبله، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
اندیشمندان امر تعلیم و تربیت همواره بر شکوفایی در آموزش و روش های یادگیری تأکید ویژه ای داشته اند.هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر طرح علمی جابر بن حیان بر تفکر خلاق و انگیزش تحصیلی دانش ...


نویسنده: رشید، هدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین پیش بینی کنندگان فن آوری و واسطه های رفتاری در تشکیل پرونده مالیاتی آنلاین: نقش تعدیل کننده ریسک درک شده می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه ...


نویسنده: خدادادی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کمال گرایی و ذهن آگاهی با تمایزیافتگی خود در دانشجویان متأهل بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل دا ...


نویسنده: محمدی نیا، مسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
با رشد روز افزون تکنولوژی و ابزارهای الکترونیکی استفاده از وسایل نوین علاوه بر جنبه های مثبت زندگی، برای تسهیل در جرائم نیز باب شده است، که از آن جمله می توان به کاربرد آن در " جر ...